CAU-FERÈNCIA: BOMBARDEJOS D'HAMBURG I DRESDEN

Els assistents que han vingut aquesta tarda a la conferència que hem donat al casal Can Travi han pogut escoltar la terrible història dels bombardejos anglonortamericans sobre les ciutats alemanyes, sobretot Hamburg i Dresden, que van tenir lloc a partir de 1943 i fins a 1945. El desig de derrotar els alemanys, però també l'odi i la venjança sense límits, van produir centenars de milers de víctimes civils, a les quals no podem oblidar.  
Han vist també imatges d'aquestes accions i les maquetes a escala, fetes a mà, dels bombarders més destacats. Tot això en conjunt, en un ambient positiu i cultural, amb imatges, vídeos i la presència de les màquines protagonistes, han fet d'aquesta activitat un esdeveniment únic i destacat que ha resultat molt agradable als assistents.

Los asistentes que han venido hoy a la conferencia que hemos dado en el casal Can Travi han podido escuchar la terrible historia de los bombardeos anglonortamericanos sobre las ciudades alemanas, sobre todo Hamburgo y Dresde, que tuvieron lugar a partir de 1943 y hasta 1945.
El deseo de derrotar a los alemanes, pero también el odio y la venganza sin límite, produjeron centenares de miles de víctimas civiles, a las que no podemos olvidar.
Asimismo, han visto imágenes de estas acciones y las maquetas a escala, hechas a mano, de los bombarderos más destacados.
Todo ello en conjunto, en un ambiente positivo y cultural, con imágenes, videos y la presencia de las máquinas protagonistas, han convertido esta actividad en algo único y destacado que ha resultado muy grato a los asistentes.

The audience who came last twesday to the conference in the Can Travi Center realised the terrible story of English and American bombing of German cities, particularly Hamburg and Dresden, from 1943 to 1945. The need to defeat German people, but also hate and revenge unlimited produced hundreds of thousands of deaths. 
They have seen pictures of these actions that also have presented scale models, handmade, of the bombers. A positive and cultural environment, with images, videos and the presence of the models, an activity very pleasing for the audience.

Le public qui a assisté à la conférence de Cau Artístic au centre Can Travi de Barcelone a écouté la terrible histoire des  bombardements angloaméricains des villes allemandes, notamment Hambourg et Dresde qui ont eu lieu de 1943 à 1945. Le désir de vaincre les Allemands, mais aussi la haine et la vengeance sans limites ont provoqué des centaines de milliers de morts, ce qui ne peut pas s'oublier.  
Également, le public a vu  des images de ces actions et les maquettes, faites à la main, des bombardiers. Dans l'ensemble, un environnement positif et culturel, avec des images, des vidéos et la présence des maquettes, qui ont fait decette activité quelque chose d'exceptionnel et de très agréable.

No hay comentarios:

Publicar un comentario