CAU-FERÈNCIA: CINC CUIRASSATS, CINC TRAGÈDIES


Cau Artístic va estrenar al Saló d'Art Miquel Llobet del casal de barri Can Travi l'espectacular CAU-ferència "Cinc Cuirassats, Cinc Tragèdies".
Va ser força complicat portar fins a la sala les maquetes  dels cinc grans cuirassats per la seva lògica fragilitat. Però un cop exposats, el BISMARCK, l'USS ARIZONA, l'HMS PRÍNCEP DE GAL·LES, el RN ROMA i el YAMATO, el resultat va ser excel·lent.
Amb aquestes maquetes, a les quals vam donar vida amb les nostres explicacions, imatges i vídeos, l'èxit estava assegurat. Aquest espectacle únic va agradar molt als assistents, que també es van interessar en conèixer el procés de construcció de cadascuna de les maquetes.

Cau Artístic estrenó en el Salón de Arte Miquel Llobet del casal de barri Can Travi la espectacular CAU-ferencia "Cinco Acorazados, Cinco Tragedias".
Fue bastante complicado llevar hasta la sala las maquetas de los cinco grandes acorazados por su lógica fragilidad. Pero una vez expuestos el BISMARCK, el USS ARIZONA, el HMS PRINCIPE DE GALES, el RN ROMA y el YAMATO, el resultado fue excelente...
...y valió la pena. Con semejantes maquetas, a las que dimos vida con nuestras explicaciones, imágenes y vídeos, el éxito estaba asegurado. Este espectáculo único entusiasmó a los asistentes quienes también se interesaron en conocer el proceso de construcción de cada una de las maquetas.
Imatges de la CAU-ferència: "Cinc Cuirassats, Cinc Tragèdies"

No hay comentarios:

Publicar un comentario