CAU-FERÈNCIA: COM ENTENDRE L'AMOR DELS HOMES.


Cau Artístic ha començat l'any al casal Can Travi, amb una interessant CAU-ferència del projecte FORMAR-SE I DIVERTIR-SE, titulada "Com entendre l'amor dels homes".L'home tendeix a necessitar ser admirat i ser competitiu, però li costa demostrar les seves debilitats.

La ponent, Mercedes, va desenvolupar de manera divertida i participativa tant aquest tema com els tipus d'home, pel que fa a l'afectivitat i la manera de poder detectar possibles relacions negatives.


Cau Artistic ha empezado el año en el casal Can Travi, con una interesante CAU-ferencia del proyecto FORMAR-SE Y DIVERTIR-SE titulada "Cómo entender el amor de los hombres".

El hombre tiende a necesitar ser admirado, ser competitivo y teme demostrar sus debilidades.
La ponente, Mercedes, desarrolló de manera divertida y participativa tanto este tema como los tipos de hombre en cuanto a la afectividad y la manera de poder detectar posibles relaciones negativas.

Imatges de la CAU-ferència: "COM ENTENDRE L'AMOR DEL HOMES":

No hay comentarios:

Publicar un comentario