CHESS FOR CHILDREN LEARN TO USE THE BRAIN / ESCACS PER A NENS, APRENDRE A UTILITZAR EL CERVELL

Els membres de CAU ARTÍSTIC estem convençuts dels avantatges que per als nens i nenes té l'aprenentatge del joc d'escacs, un fascinant joc mil·lenari, que els pot divertir i multiplicar les seves capacitats, com desenvoluparem a continuació.

També els farà adonar-se que els dits de les mans serveixen per alguna cosa.


  
I disfrutaran de la relació cara a cara amb altres nens. Els escacs poden ser un contrapès fantàstic per aconseguir que els nens oblidin momentàniament la seva addicció a ordinadors i mòbils.
 
El joc d'escacs no és més que una batalla entre dos exèrcits en els quals no s'emprarà la violència física i el guanyador serà el més hàbil dels dos jugadors. 

El nen, amb la seva imaginació pot entendre ràpidament el que passa en el tauler i jugar mentre aprèn sense adonar-se'n. El cervell és com un múscul, per tant, com més s'exerciti, més millora les seves capacitats.

L'edat ideal per començar l'aprenentatge és sobre els quatre anys, sempre com a joc i sense forçar. Les capacitats que es desenvolupen són moltes: l'atenció, la concentració, la memòria, la capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'organització, la resolució de problemes sota pressió, augmenta la creativitat i el raonament lògic.
També es desenvolupa la intel.ligència emocional ajudant a: aprendre a guanyar i a perdre, acostumar-se a seguir unes regles, a ser honestos i íntegres, a adaptar-se als imprevistos, augmentar la confiança i l'autoestima, tenir iniciativa, o a tenir empatia al sentir el patiment de l'oponent.

Són tan importants els beneficis que hauria de ser una assignatura a les escoles però, de vegades, les coses òbvies esdevenen invisibles.
Per començar, el nen ha d'aprendre el moviment de cada una de les peces i a detectar com l'amenacen les peces contràries. Més endavant, s'han d'aprendre les tàctiques bàsiques d'apertures, joc mig i finals. A partir dels dotze anys, el nen arriba a la maduresa i el límit pot ser infinit.
 Per acabar aquest article, dir que diversos estudis han demostrat que el joc d'escacs millora molt el comportament dels nens que tenen Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat Infantil (TDAH). 

The members of CAU ARTISTIC are convinced of the benefits for children of playing chess, a fascinating old game, not only amusing, but very useful for developing some of their skills.

First of all, children realize that hands and fingers are useful for other activities like using computers and mobile phones, so they can also socialize with other children.


Chess is a sort of battle betwen two armies without physical violence. The most skillful player wins.
A good age to start playing chess is four years old. The child's imagination understands quickly what is happening on the board and can play and learn at the same time. The brain is like a muscle, so children must do some exercices to improve their mental abilities.
The child can develop attention, concentration, memory, creativity, logic, analytical skills, organisation and solving problems under pressure.
Emotional intelligence is also developed because children learn to win and to lose, follow rules, be honest, improve self-confidence and show empathy.
The benefits are so important that it should be a subject in schools but unfortunately, sometimes things aren't so obvious.
First of all, the child must learn how to move each piece and how to foresee threats from the adversary. After that, the child will learn some basic strategies of the game. When children are about 12 years old, they can continue developing their game and there are no limits from then on.
Finally, several studies have shown that chess improves the behavior of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Fotos nº 1 y 2: Cau Artistica Foto nº 6: Cortesía kids.ct.gov Fotos nº 3, 4, 5, 7 y 8: Dominio público (Wikimedia Commons)

No hay comentarios:

Publicar un comentario