CAU-FERÈNCIA: LA GUERRA SOBRE RAILS


Si tenim en compte que un legionari romà havia de caminar 30 quilòmetres al dia i, 2000 anys més tard, a un soldat de Napoleó l'esperava el mateix futur. 

Cal reconèixer que l'aparició del ferrocarril va significar una autèntica revolució en la forma de lluitar dels exèrcits
Durant la segona meitat del segle XIX, el tren va ser indispensable per al moviment de tropes i materials en una escala insospitada fins ara. A més, els trens blindats es van convertir en una força de combat formidable, indispensable per dominar amplis espais com els de la Unió Soviètica.
Els assistents a aquesta Cau-ferència han pogut escoltar un relat de l'ocupació del ferrocarril des de la Guerra Civil Nord-americana, fins a la fi de la II Guerra Mundial. Han pogut contemplar maquetes de locomotores alemanyes i americanes, vagons blindats i artilleria sobre rails. Les fotos i els vídeos han ajudat a donar-li espectacularitat a l'esdeveniment.

Si tenemos en cuenta que un legionario romano debía caminar 30 kilómetros al día y, 2000 años más tarde, a un soldado de Napoleón le esperaba el mismo futuro. 

Hay que reconocer que la aparición del ferrocarril significó una auténtica revolución en la forma de luchar de los éjercitos
Durante la segunda mitad del siglo XIX, el tren fue indispensable para el movimiento de tropas y materiales en una escala insospechada hasta la fecha. Además, los trenes blindados se convirtieron en una fuerza de combate formidable, indispensable para dominar amplios espacios como los de la Unión Soviética.
Los asistentes a esta Cau-ferència han podido escuchar un relato del empleo de ferrocarril desde la Guerra Civil Estadounidense, hasta el fin de la II Guerra Mundial. Han podido contemplar maquetas de locomotoras alemanas y americanas, vagones blindados y artillería sobre raíles. Las fotos y los vídeos han ayudado a darle espectacularidad al evento.
Podéis acceder a más información a través del blog maquetasdiego: Supercañón Dora,  cañón Leopold K-5, Locomotora BR-52, Locomotora Big Boy y mucho más.
IMÁGENES DE LA CAU-FERÈNCIA: LA GUERRA SOBRE RAILS

PRESENTACIÓN DE "LA PARTIDA DE CARTAS Y OTRAS HISTORIAS DE LA VIEJA DAMA", DE ALBERTO GILEl pasado 17 de noviembre de 2016 Cau Artístic organizó en las magníficas instalaciones del casal de barri Can Travi de Barcelona la presentación del libro del autor Alberto Gil, "La Partida de Cartas y Otras Historias de la Vieja Dama", premio Tiflos 2014 de cuento.

Alberto Gil y su libro fueron presentados por la presidenta de Cau Artístic, Mercedes Pajarón, con rigor y cariño.
Destacamos la interesantísima aportación de Marilén Barceló, doctora en psicología, quien analizó exquisitamente los cuentos de Alberto Gil y alabó el gran trabajo y el mérito de personas como el autor, a quienes la ceguera, lejos de hundirlos, les da un gran coraje para enfrentarse a la vida.
Alberto, con su voz alta y clara nos describió sus cuentos, y nos hizo ver que, hablando de la muerte en su libro, pretendía en realidad hacer un canto a la vida. Nos hizo sonreír, reflexionar, también nos emocionó y, sobre todo, consiguió captar la atención de todos los asistentes, que se apresuraron después a adquirir su libro. 
Recordamos que los derechos de esta edición van destinados de forma desinteresada a la Fundación LE ATIENDO.
Los asistentes al evento también disfrutaron enormemente con la magnífica actuación del grupo musical SHAZAM, quienes con su profesionalidad, su trabajo y su talento artístico deleitaron a los asistentes. Su repertorio, que incluye canciones de grupos como THE SHADOWS, fue absolutamente genial.
Si algo tuvo que objetar el público fue ¡no haber podido bailar!
Al día siguiente, se realizó otra presentación de "La partida de cartas y otras historias de la Vieja Dama" en la sede de la ONCE de Barcelona, esta vez en formato de vibrante coloquio con los asistentes. 
El acto finalizó con una lectura dramatizada de uno de los relatos del libro de Alberto Gil, a petición de un público entregado. 

No olvidéis que podéis dejar vuestro comentario sobre el artículo...¡Gracias!


El passat 17 novembre de 2016 Cau Artístic va organitzar a les magnífiques instal·lacions del casal de barri Can Travi de Barcelona la presentació del llibre de l'Alberto Gil, "La Partida de Cartas y Otras Historias de la Vieja Dama", premi Tiflos 2014 de conte.

L'Alberto Gil i el seu llibre van ser presentats per la presidenta de Cau Artístic, la Mercedes Pajarón, amb rigor i afecte.

Cal destacar la interessantíssima aportació de Marilén Barceló, doctora en psicologia, qui va analitzar els contes d'Alberto Gil i va lloar la magnífica feina i el mèrit de persones com l'Alberto, als qui la ceguesa, lluny de enfonsar-los, els dóna un gran coratge per enfrontar-se a la vida.
L'Alberto, amb veu alta i clara, ens va descriure els seus contes i ens va fer veure que, parlant de la mort, el que pretenia era fer un cant a la vida. Ens va fer riure, pensar, ens va emocionar i, sobretot, va captar tota l'atenció dels assistents que es van afanyar a adquirir el seu llibre. 
Recordem que els drets d'aquesta edició van destinats de forma desinteressada a la Fundació LE ATIENDO.
El públic va sortir encantat gràcies també a la magnífica actuació del grup musical Shazam, que amb la seva professionalitat, el seu treball i el seu talent van saber deleitar els assistents. El seu repertori, que inclou cançons de grups musicals com THE SHADOWS, va ser absolutament genial.
Això sí, el públir va trobar a faltar...sortir a ballar!
L'endemà es va fer una altra presentació de "La partida de cartas y otras historias de la Vieja Dama" a la seu de la ONCE de Barcelona, aquesta vegada en forma d'un col·loqui molt vibrant amb els assistents.
L'acte va finalitzar amb una lectura dramatitzada d'un dels contes del llibre de l'Alberto Gil, a petició d'un públic entusiasta.

No oblideu que podeu deixar el vostre comentari sobre l'article...Gràcies!
IMÁGENES DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE RELATOS "LA PARTIDA DE CARTAS Y OTRAS HISTORIAS DE LA VIEJA DAMA"

¿QUÉ ES "LA PARTIDA DE CARTAS Y OTRAS HISTORIAS DE LA VIEJA DAMA?

CAU-FERÈNCIA: APROXIMACIÓ AL MAQUETISME: EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA MAQUETA, EINES I MATERIALS


El Saló d'art Miquel Llobet del Casal Can Travi de Barcelona va ser per unes hores punt de trobada per modelistes, maquetistes i tot aquell que volgués iniciar-se en aquest fascinant món de la construcció de maquetes.

Vam realitzar dos esdeveniments en un, amb èxit. 
D'una banda, vam convocar maquetistes i modelistes que volguessin portar alguna de les seves peces per a exposar-les, en el que es pretenia que fos una exposició d'un sol dia. Modelistes i maquetistes de diferents procedències van poder intercanviar informació i experiències sobre els seus cotxes, vaixells, avions i edificis, tot és interessant.
En aquest sentit, hem d'agrair a tos els que han col·laborat amb les seves maquetes i les seves valuoses explicacions. Especialment volem destacar i agrair la col·laboració de CHAPUCENSIS, Associació de Modelistes Navals i Estudis Marítims de Barcelona, ​​els membres de la qual s'han bolcat en aquest esdeveniment.
D'altra banda, i com a complement, la jornada va finalitzar amb la conferència sobre iniciació al maquetisme on vam explicar tant les eines i els materials necessaris per a la construcció d'una maqueta, com tots els processos necessaris per acabar la nostra peça de la millor manera possible: tallar, llimar, enganxar, massillar, emmascarar, pintar i fer els acabats.

El Saló d'art Miquel Llobet del Casal Can Travi fue por unas horas punto de encuentro para modelistas y maquetistas y para todo aquel que quisiera iniciarse en este fascinante mundo de la construcción de maquetas.

Intentamos realizar dos eventos en uno de manera exitosa. 
Por un lado, convocamos a todo aquel maquetista o modelista que quisiera traer alguna de sus piezas para exponerlas, en lo que se pretendía que fuera una exposición conjunta de un solo día. 
Modelistas y maquetistas de distintas procedencias pudieron intercambiar información y experiencias sobre sus coches, barcos, aviones y edificios, todo es interesante.
En este sentido, hemos de agradecer a todos los que han colaborado con sus maquetas y sus valiosas explicaciones. En especial queremos destacar y agradecer la colaboración de CHAPUCENSIS, Associació de Modelistes Navals i Estudis Maritims de Barcelona, cuyos miembros se volcaron en este evento.
Por otro lado, y como complemento, la jornada finalizó con la conferencia sobre iniciación al maquetismo en la que explicamos tanto las herramientas y los materiales necesarios para la construcción de una maqueta, como todos los procesos necesarios para acabar nuestra pieza de la mejor manera posible: cortar, limar, pegar, enmasillar, enmascarar, pintar y realizar los acabados.
IMATGES DE LA CAU-FERÈNCIA: APROXIMACIÓ AL MAQUETISME: EL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA MAQUETA, EINES I MATERIALS