CAU-FERÈNCIA: EL CINEMA ROMÀNTIC I LES SEVES MAQUETES I

Es pot fer una conferència amable i deliciosa que inclogui amor, cinema i maquetisme. 

Cau Artístic ho va demostrar el passat 14 de juny al Saló d'Art Miquel Llobet, del casal Can Travi, de Barcelona.

Vam començar amb la mítica nau "El Falcó Mil·lenari" de "Star Wars" i la història d'amor entre el Han Solo i la princesa Leia. 

Els assistents van poder recordar les aventures dels protagonistes de "Star Wars" amb imatges de vídeo i fotos, mentre contemplaven la maqueta de la famosa nau.
De manera àgil vam recordar altres parelles llegendàries del cinema d'amor de pel·lícules com "Chitty, Chitty, Bang, Bang", "El Gran Gatsby", "Retorn a Brideshead", "Grease" o "Transformers".
I és que Cau Artistic s'atreveix amb tot i, donat que al públic assistent li va saber a poc, els vam informar que hi ha una segona part, que estrenarem properament.

Se puede hacer una conferencia amable y deliciosa que incluya amor, cine y maquetismo. 

Cau Artístic lo demostró el pasado 14 de junio en el Saló d'Art del casal Can Travi.

Dimos comienzo con la mítica nave "El Halcón Milenario" de "Star Wars"y la historia de amor entre Han Solo y la princesa Leia. 
Los asistentes pudieron recordar las aventuras de los protagonistas de "Star Wars" con imágenes de video y fotos, mientras contemplaban la maqueta de la famosa nave.
De manera ágil recordamos otras parejas legendarias del cine de amor de películas como "Chitty, Chitty, Bang, Bang", "El Gran Gatsby", "Retorno a Brideshead", "Grease" o "Transformers". 
Y es que Cau Artístic se atreve con todo y, dado que al público asistente le supo a poco, les informamos que ya tenemos preparada una segunda parte, que estrenaremos proximamente.
Imatges de la CAU-FERÈNCIA: EL CINEMA ROMANTIC I LES SEVES MAQUETES I

CAU-FERÈNCIA: SUBMARINS III (De 1946-1991) LA GUERRA FREDA


Per entendre la importància estratègica dels submarins després de la Segona Guerra Mundial, cal analitzar una mica el que va ser la Guerra Freda.

Els assistents al Saló d'art Miquel Llobet del casal Can Travi, van poder sentir un resum sobre l'enfrontament de dos blocs, el capitalista i el comunista i com la dissuasió nuclear va resultar el més eficaç per evitar una guerra generalitzada. Senzillament perquè una guerra nuclear significaria la destrucció de tots dos blocs.
Els submarins nuclears, amb la seva autonomia il·limitada i la seva facilitat per apropar-se a la costa enemiga sense ser detectats representaven, amb els seus míssils nuclears, l'amenaça més inquietant.

Vam portar les maquetes de mítics submarins com l'USS NAUTILUS, USS ABRAHAM LINCOLN, K-19, USS ANDREW JACKSON, U-23, etc. La possibilitat de veure alguns d'ells per dins va sorprendre els assistents. Fotos i pel·lícules van completar estupendament les explicacions.


Para entender la importancia estratégica de los submarinos tras la Segunda Guerra Mundial, es necesario analizar un poco lo que fue la Guerra Fría.

Los asistentes en el Saló d'art Miquel Llobet del casal Can Travi pudieron oir un resumen sobre el enfrentamiento de ambos bloques, el capitalista y el comunista y cómo la disuasión nuclear resultó lo más eficaz para evitar una guerra generalizada. Sencillamente porque una guerra nuclear significaría la destrucción de ambos bloques.
Los submarinos nucleares, con su autonomía ilimitada y su facilidad para acercarse a la costa enemiga sin ser detectados representaban, con sus misiles nucleares, la amenaza más inquietante.
Llevamos las maquetas de míticos submarinos como el USS NAUTILUS, USS ABRAHAM LINCOLN, K-19, USS ANDREW JACKSON, U-23, etc. La posibilidad de ver algunos de ellos por dentro sorprendió a los asistentes. Fotos y películas completaron estupendamente las explicaciones.
Imágenes de la CAU-ferencia: SUBMARINS III (De 1946-1991) LA GUERRA FREDA

CAU-FERÈNCIA: INTRODUCCIÓ A L'UNIVERS DEL JAZZ

Intentar explicar qué és el Jazz en uns 90 minuts podria semblar una insensatesa. I no obstant això, CAU ARTÍSTIC ho va aconseguir.

Començant describint la idea del que és el Jazz i el que representa, vam parlar a continuació els instruments utilitzats al llarg del la Història del Jazz, amb un apunt sonor de cadascú.

La segona part de la CAU-ferència va consistir a explicar cada un dels estils principals del Jazz, des dels seus inicis amb el Jazz Nova Orleans fins als últims corrents musicals del segle XXI.


Les explicacions, junt amb una selecció d'imatges i música de cada un d'aquests estils, han agradat als assistents a la sala de conferències del Saló d'Art Miquel Llobet del casal Can Travi, arribant fins i tot a manifestar algun d'ells que la CAU-ferència se'ls havia fet curta. Crec que quedar-se amb ganes de més és el millor que poden dir.


Intentar explicar lo que es el Jazz en poco más de 90 minutos podría parecer una insensatez. Y sin embargo, CAU ARTÍSTIC se aproximó a lograrlo.

Empezando con describir la idea de lo que es el Jazz y lo que representa, hablamos a continuación de los instrumentos utilizados a lo largo del la Historia del Jazz, con un apunte sonoro de cada uno de ellos.


La segunda parte de la CAU-ferencia consistió en explicar cada uno de los estilos principales del Jazz, desde sus inicios con el Jazz Nueva Orleans hasta las últimas corrientes musicales del siglo XXI.


Las explicaciones, junto a una selección de imágenes y música de cada uno de estos estilos, gustaron a los asistentes al Saló d'Art Miquel Llobet del Casal Can Travi, llegando incluso a manifestar alguno de ellos que la CAU-ferencia se les había hecho corta. Creo que quedarse con ganas de más es  lo mejor que podían decir.

Imágenes de la CAU-ferència: Introducció a L'Univers del Jazz